บริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          บริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ เจแฮร์ (JHair) ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ บริษัท ไมลอทท์ จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ตามอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารจากข้าวสังข์หยดที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผม โดยเป็นผลงานของอาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ รักษาการแทนหัวหน้าแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในการนี้ บริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้ข้อมูล และใช้สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ภายในศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ในการถ่ายทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เจแฮร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 |   |  539 ครั้ง