บริการเครื่องมือ

ลำดับรายการราคาค่าบริการ
(บาท/ชั่วโมง) (บาท/วัน)
1Refrigerate centrifuge200 
2Disperser200 
3Freeze dryer 500
4Heating mantle 1 L200 
5Heating mantle 500 ml200 
6Homogenizer200 
7Hot air oven 200
8Laminar air flow200 
9Microplate reader200 
10Rotary evaporator200 
11Viscometer200 
12Visible spectrophotometer200 
13Water bath shaker200 

หมายเหตุ :

 1. เงื่อนไขการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 2. ค่าบริการชั่วโมงแรก คิดราคาเต็ม ในชั่วโมงถัดไป
  • ไม่เกิน 30 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที
  • เกิน 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 3. รายการที่ 3 และ 7 คิดค่าบริการเป็นรายวัน ในวันแรกคิดราคาเต็ม (1 วัน นับเป็น 24 ชั่วโมง)
  • ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 0.5 วัน
  • เกิน 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน