บริการเครื่องมือ

ลำดับ รายการ ราคาค่าบริการ
(บาท/ชั่วโมง) (บาท/วัน)
1 Refrigerate centrifuge 200  
2 Disperser 200  
3 Freeze dryer   500
4 Heating mantle 1 L 200  
5 Heating mantle 500 ml 200  
6 Homogenizer 200  
7 Hot air oven   200
8 Laminar air flow 200  
9 Microplate reader 200  
10 Rotary evaporator 200  
11 Viscometer 200  
12 Visible spectrophotometer 200  
13 Water bath shaker 200  

หมายเหตุ :

 1. เงื่อนไขการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 2. ค่าบริการชั่วโมงแรก คิดราคาเต็ม ในชั่วโมงถัดไป
  • ไม่เกิน 30 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที
  • เกิน 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 3. รายการที่ 3 และ 7 คิดค่าบริการเป็นรายวัน ในวันแรกคิดราคาเต็ม (1 วัน นับเป็น 24 ชั่วโมง)
  • ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 0.5 วัน
  • เกิน 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน