บุคลากร

อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล
นักวิจัย
อีเมล prinyaporn.pra@gmail.com
โทรศัพท์ 053 917 551
นางสาวจันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล bluemoon_n2@hotmail.com
โทรศัพท์ 053 917 551
นางสาวพรชนิตว์ วงศ์นิติธร
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล pornchanit.von@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 550

นางสริญญา ศุภเวช
เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล beassry@hotmail.com
โทรศัพท์ 053 917 551
ตำแหน่งว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล -
โทรศัพท์ -
นางสาวพรรณทิวา ยานางิดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
อีเมล puntiwa.yan@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 552