ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวรางวัล

          ตามที่ อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี ซึ่งได้ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปเข้าร่วมงาน Kaohsiung International Invention & Design Expo 2015 (KIDE 2015) เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น

          โดยในงานนี้มีหน่วยงานนานาชาติเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ และมีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 500 ผลงาน ทั้งผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ โดยผลงานผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย ของอาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015)
2. รางวัล Special Prize จาก Eurobusiness, Haller, ประเทศโปแลนด์ (On Stage) (รับรางวัลบนเวที)
3. รางวัล Special Prize จาก Euro Invent, ประเทศโรมันเนีย

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแล้ว โดยผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (M-Store) โทรศัพท์ 053-917020-1

 |   |  1480 ครั้ง