ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ‘AMBC-MCLS 2021’ จัดโดย Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมรับรางวัล

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (มฟล.) ได้รับรางวัล Best Poster Presenter ในกลุ่มหัวข้อ Molecular and Cellular life science จากผลงาน เรื่อง “Antioxidant Activities and Phenolic and Flavonoid contents of Kadsura heteroclita Seed and Peel extracts” ภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ASEAN Microbial Biotechnology Conference (AMBC) in conjunction with the 3rd Molecular and Cellular Life Science (MCLS) Conference (AMBC-MCLS 2021)” ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 จัดขึ้นโดย University COE Research Center for Bio-Molecule Engineering, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Online Virtual Meeting)

 |   |  231 ครั้ง