บริษัท เกลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

                    บริษัท เกลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Kaelyn ซึ่งได้รับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากชาอัสสัมเป็นส่วนประกอบ เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตร เข้าร่วมการถ่ายทำในครั้งนี้

 |   |  406 ครั้ง