ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆ ผ่านทางช่องทางที่ระบุด้านบน เมื่อท่านดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์เข้ามาแล้ว และทางหน่วยงานได้รับทราบการแจ้งดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ จะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

| ผู้เขียนข่าว Pornchanit Vongnititorn | อ่านข่าวทั้งหมด 29 ครั้ง