ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เข้าร่วมการจัดงานจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ MFU NEXT Normal

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ MFU Next Normal ในธีม “Bio-Circular-Green (BCG) Economy” 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวข้อหลัก “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และมีหัวข้อย่อยการจัดงาน คือ “Bio-Circular-Green (BCG) Economy”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานเปิดงาน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมออนไลน์ โดยเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งของข้อมูลและเพื่อเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

           โดยในปีนี้ได้มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบเกมออนไลน์ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีชื่อเกมส์ว่า MFU valley ซึ่งนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ขอรับบริการทั่วไป ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเล่นเกมได้ผ่านระบบ ios และ android โดยในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ มีการให้ความรู้ในเกมส์ภายใต้หัวข้อ The secret ingredients สูตรลับจากธรรมชาติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตามหาวัตถุดิบที่เป็นวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร มาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 |   |  220 ครั้ง