ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เข้าร่วมการอบรม "Agilient Infinity Series HPLC ChemStation Operation"

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ระหว่างวันที่ 20- 21 กันยายน ที่ผ่านมา ทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือ HPLC ในหลักสูตร Agilent Infinity Series HPLC ChemStation Operation ณ บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร อื้อจื่อเหลียง โดยมีอาจารย์ผู้สอน คือ คุณดารารัตน์ รื่นรมย์สุข

| ผู้เขียนข่าว Pornchanit Vongnititorn | อ่านข่าวทั้งหมด 608 ครั้ง